Een landelijk platform van initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs.

StudenteninzetopSchool.nl

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van initiatieven die drie dingen met elkaar gemeen hebben:
1. Alle initiatieven zetten studenten uit het hoger onderwijs in om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.
2. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.
3. De initiatieven zijn nadrukkelijk not for profit van opzet.

Het platform trok Koninklijke aandacht. Koning Máxima kwam bij ons op bezoek, zie het filmpje hieronder.

Ben je student en heb je interesse om bij een van de initiatieven aan de slag te gaan? Meld je dan aan. De contactgegevens van de initiatieven bij het overzicht deeldnemende initiatieven hieronder.

Op dit platform bundelen wij onze krachten om met onze studenten, de leerlingen van schooljaar 2021-2022 te ondersteunen bij aanpakken van de door corona ontstane leerachterstanden. We willen op deze manier negatieve gevolgen van de coronamaatregelen minimaliseren en daarbij ook de VO-docenten een steuntje in de rug geven. De vorm van de ondersteuning door studenten is zeer flexibel, van online of offline één-op-één bijles tot ondersteuning in grotere groepen

Hoe werkt het inzetten van studenten in uw school?
Onze studenten geven aan in welke vakken ze ondersteuning kunnen geven. U geeft als school aan welke leerlingen ondersteuning nodig hebben en waarin. De matching wordt door het betreffende initiatief verzorgd. De studenten krijgen een door een lerarenopleiding verzorgde cursus over de begeleiding richting het eindexamen. Deze cursus wordt aangevuld met terugkombijeenkomsten en webinars om van elkaar te leren. Zo kunnen we een kwalitatief hoogstaande begeleiding garanderen.

Voor de studenten is deze ondersteuning een leuke bijbaan met maatschappelijke impact. Voor sommige leerlingen kun je een groot verschil maken.

En wat kost dat?
Omdat onze initiatieven allemaal not for profit zijn en dus eigenlijk uit het onderwijsveld zelf komen, kunnen de kosten laag blijven. De CAO voor het hoger onderwijs, waaronder de studentassistenten vallen, is echter met terugwerkende kracht per 1 juli ingrijpend aangepast en de gevolgen voor de kosten zijn daardoor nog niet helemaal helder. Neem daarom in deze fase direct contact op met het initiatief van je keuze om hierover afspraken te maken. We komen op deze plek zo snel mogelijk met aanvullende informatie. 

Onze Visie

De initiatieven van studentinzetopschool.nl hebben een gezamenlijke visie op een duurzame
aanpak van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Alle initiatieven laten studenten direct
ervaren hoe mooi het is om aan het onderwijs bij te dragen en leerlingen en docenten te
ondersteunen. De lerarenopleidingen zorgen ervoor dat de studenten goed voorbereid zijn en ook
tijdens het proces begeleid worden, zodat ze leerlingen en docenten zo goed mogelijk kunnen
helpen. Studenten komen daarnaast op een natuurlijk manier in aanraking met de mogelijkheid tot
het volgen van een lerarenopleiding, bijvoorbeeld een educatieve minor.

Overzicht deelnemende initiatieven:

Vanuit Persoonlijk Assistent van de Leraar bij de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam zetten we in op het aanpakken van het lerarentekort, op het aanpakken van leerachterstanden in het onderwijs en het schoolbreed ondersteunen door PAL-studenten. Hiervoor gaan alfa, gamma en bètastudenten na aan PAL-cursus (opgebouwd i.s.m. lerarenopleidingen VU/UvA) aan de slag als PAL, ter ondersteuning van een docent in school. Dit doen ze vier tot acht uur per week en het uitgangspunt hier om een goede match tussen student en school te realiseren. Doorgaans gaan studenten een tijdelijk dienstverband aan met de school. Begeleiding vindt plaats vanuit de school en middels terugkommomenten i.s.m. lerarenopleidingen.

 • www.palvoordeklas.nl
 • pal@vu.nl
 • Contactpersonen: Maarten-Harm Verburg & Mathilde Spruyt-Kooij 
 • Betrokken lerarenopleidingen: Universitaire Lerarenopleiding VU en Interdisciplinaire lerarenopleiding UvA voor training

In dit project maken studenten kennis met het onderwijsvak door het helpen van docenten met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs. De studenten worden vooraf getraind door het ICLON (Lerarenopleiding). Het ICLON houdt middels intervisiebijeenkomsten contact met de geplaatste studenten. 

Pre-U is het Pre-University programma van de Universiteit Twente waarin het
vroegtijdig ontwikkelen en ontdekken van talenten en interesses centraal staat.
Met ons aanbod bereiden we vwo-leerlingen voor op een succesvolle overstap naar
het WO.  

In het PAL-project assisteren UT-studenten docenten in het middelbaar onderwijs met het geven van (digitale) examentrainingen, extra lessen, het differentiëren in de klas en het geven van de module Life & Science.

Door interne opleidingen, ondersteuning van VO-experts en de verbinding met de lerarenopleiding en de onderzoeksgroep ELAN brengen de PAL’s van Pre-U academische vaardigheden en academisch denken mee naar het klaslokaal en achter de schermen. Dankzij de ruime competenties van de PAL’s is het ook mogelijk om samen te kijken naar een aanvraag op maat.

TU Eindhoven

Lerarenopleiding en studieverenigingen slaan de handen ineen. Studenten gaan 4 of 8 uur per week aan de slag met extra ondersteuning van leerlingen die zich voorbereiden op het examen, in het bijzonder bij de bètavakken wiskunde, natuur- en scheikunde.

Informatie, vragen of schoolopgave van het aantal gewenste studenten: esoe@tue.nl

Examenleerlingen moeten goed voorbereid zijn op een vervolgopleiding en/of het functioneren in de maatschappij. Wij willen examenleerlingen ondersteunen bij het wegwerken van opgelopen leerachterstanden, zodat zij een eerlijke kans krijgen om hun kwaliteiten te tonen op het eindexamen en zich daarmee te kwalificeren voor het vervolgonderwijs. Dit kan door individuele leerlingbegeleiding, maar ook door ondersteuning van hun docenten. Wij werven studenten voor alle schoolvakken. Ook onder internationale studenten, voor ondersteuning bij Engelse taalvaardigheid en voor het Engelstalige onderwijs.

Vanuit de lerarenopleiding wordt een korte intensieve crash-course verzorgd, waarin de basis van leerlingen begeleiden wordt uitgewerkt. Via inter- en supervisie trajecten willen we de begeleidingskwaliteit versterken in wisselwerking met de behoeften van scholen.

Op termijn willen we een samenwerkingsmodel ontwikkelen, waarbij studenten uit het HO en docenten in het VO, elkaar ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van onderwijs. Zo dat de kwaliteit van onderwijs continu wordt gevoed met actuele ontwikkelingen in schoolvakken en door nieuwe kennis over effectief onderwijs

Het initiatief om studenten te koppelen aan examenleerlingen die extra ondersteuning willen wordt aangestuurd vanuit het Tilburg Center of the Learning Sciences.

Neem contact op met: m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Vanuit het Radboud Pre-University College willen wij graag in samenwerking met scholen, de impuls die nu ontstaat vanuit de NPO gelden, gebruiken om de verbinding te zoeken op inhoudelijke aansluiting.

Daarbij willen wij nagaan hoe we het wetenschappelijk onderzoek, een academische (studie)houding en vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) de school in kunnen brengen en kunnen koppelen aan het vo-curriculum. Wij kiezen er bewust voor om onze studenten voorbereid en alleen voor inhoudelijke opdrachten naar scholen te laten gaan. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ‘w’ binnen het vwo en kunnen we tegelijkertijd de vakdocent (iets) ontlasten.

Didactische cursus en Mentoringprogramma Vanuit de lerarenopleiding wordt voor onze studenten een mentoringprogramma georganiseerd. Daarnaast krijgen zij een korte vakdidactische cursus aangevuld met terugkombijeenkomsten en webinars om van elkaar te leren. Dit vinden wij nodig om ervoor te zorgen dat onze studenten goed voorbereid naar uw school komen om te ondersteunen bij het onderwijs. · https://www.ru.nl/puc/student-school · contactpersoon: Jolien Quaedvlieg (jolien.quaedvlieg@ru.nl) of Barbara Evertsen (barbara.evertsen@ru.nl )

· Betrokken lerarenopleiding: Radboud Docenten Academie

Door de coronacrisis hebben veel middelbare scholieren achterstanden opgelopen. Tegelijkertijd komen de eindexamens eraan. Een deel van de scholieren kan dan ook wel een steuntje in de rug gebruiken, online of op school. Daarom zijn de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden het project StudentinzetopSchool-Noord gestart.

We koppelen studenten aan scholen waarvan de leerlingen hulp kunnen gebruiken bij het voorbereiden van hun eindexamens. De studenten krijgen hiervoor een vergoeding én ondersteuning vanuit de lerarenopleidingen: een cursus examenbegeleiding, (vak)didactische ondersteuning en intervisie.

TopTutors: betaalbare ondersteuning door oud-leerlingen

Via Stichting TopTutors geven veelal oud-leerlingen van middelbare scholen fysieke en online bijlessen. Met een landelijk dekkend netwerk waarbinnen we actief samenwerken met ongeveer 80 partnerscholen zijn in 2020 maar liefst 1.731 leerlingen geholpen door wel 957 studenten. TopTutors heeft als doel deze extra begeleiding bereikbaar te maken voor iedereen en “zichtbaar” te houden voor de school. TopTutors bereikt dit door scholen en oud-leerlingen te begeleiden bij het opzetten en onderhouden van hun eigen plaatselijke non-profit bijlesorganisatie. Scholen die de samenwerking aangaan met TopTutors gaan voor de ontwikkeling van een duurzaam alumninetwerk rondom school.

Onze kernwaarden staan daarbij altijd centraal:

-Betaalbaar: als non-profit organisatie werken we met een zo laag mogelijke marge, zo blijft ondersteuning bereikbaar en betaalbaar.

-Laagdrempelig: een oud-leerling is het lokale aanspreekpunt van de afdeling, middels korte lijnen en duidelijke communicatie is men in staat snel te schakelen en iedereen te helpen.

-Dicht bij de school: de meeste tutoren zijn oud-leerlingen en kennen de school en scholen houden via ons zicht op de leerlingen die extra hulp inschakelen, wat zorgt voor een integrale aanpak.

– Profijt voor alle betrokkenen: naast de leerlingen profiteren ook de tutoren, gezien zij op deze manier kennis maken met het onderwijs.


Onze missie is om aan goed onderwijs bij te dragen door een cultuur te stimuleren van samenwerken, leren en innoveren op school. Wij doen dat door goed getrainde studenten in te zetten op VO scholen ter ondersteuning en stimulering van het onderwijsteam.

Sinds de eerste corona-maatregelen hebben studenten van onze organisatie scholieren ondersteund met online 1 op 1 bijles. Sindsdien hebben wij ruim 1500 studenten gekoppeld aan scholieren om hen te voorzien in 1 op 1 begeleiding. Daarnaast zetten wij studenten in de klas om docenten te ontlasten en te prikkelen.

Voor ons staan kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning op de eerste plek. Daarom selecteren we kritisch welke studenten geschikt zijn en werken we samen met de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht om training te geven aan de studenten. Zo krijgen onze bijlesdocenten een crash course waarin ze leren over leerstijlen, uitleg geven en het motiveren van scholieren. Ook doorlopen studenten een academy-traject zodra ze starten in de klas.

Op de lange termijn hebben wij het doel om studenten te stimuleren om een lerarenopleiding (of de educatieve minor) te volgen. Door studenten in contact te brengen met scholieren, maar ook onderdeel te maken van onderwijsteams op scholen proeven ze aan het docentenvak.

Studenten zijn gemiddeld 4-8 uur per week beschikbaar.

Landelijk nieuws

 • Video digitaal werkbezoek Koningin Máxima

  Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag 13 april een digitaal werkbezoek aan het landelijk platform StudentinzetopSchool. In dit artikel is de videocompilatie van de bijeenkomst te bekijken. Meer lezen...

 • Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan StudentinzetopSchool

  Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag 13 april een digitaal werkbezoek aan het landelijk platform StudentinzetopSchool. Bij dit platform zijn diverse niet-commerciële initiatieven aangesloten die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs. Meer lezen...

 • Nu.nl - Tekort aan docenten en kansenongelijkheid neemt toe

  Op 17 maart gaan we naar de stembus. Om je te helpen bij het maken van je keuze maken we de balans op: hoe staat Nederland ervoor? Deze keer nemen we het onderwijs onder de loep. Hoe staat het met het lerarentekort? En kunnen alle leerlingen zich op dezelfde manier ontwikkelen? Meer lezen...

 • AD - Studenten schieten examenkandidaten te hulp met bijlessen: ‘Leuk om me nuttig te maken’

  Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen bij het wegwerken van eventuele leerachterstanden door de coronacrisis. Middelbare scholen betalen een vaste prijs voor de bijlessen en hopen direct studenten te interesseren voor het lerarenvak. Meer lezen...