Een landelijk platform van initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs.

StudentinzetopSchool.nl

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van initiatieven die drie dingen met elkaar gemeen hebben:
1. Alle initiatieven zetten studenten uit het hoger onderwijs in om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.
2. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.
3. De initiatieven zijn nadrukkelijk not for profit van opzet.

Het platform trok Koninklijke aandacht. Koningin Máxima kwam bij ons op bezoek, zie het filmpje hieronder.

Ben je student en heb je interesse om bij een van de initiatieven aan de slag te gaan? Meld je dan aan. De contactgegevens van de initiatieven bij het overzicht deelnemende initiatieven hieronder.

Op dit platform bundelen wij sinds 2020 onze krachten om met onze studenten de leerlingen te ondersteunen bij het aanpakken van de (mede door corona) ontstane leerachterstanden en om de VO-docenten een steuntje in de rug te geven. De vorm van de ondersteuning door studenten is zeer flexibel, van online of offline één-op-één bijles tot ondersteuning in de klas.

Hoe werkt het inzetten van studenten in uw school?
Onze studenten geven aan in welke vakken ze ondersteuning kunnen geven. U geeft als school aan welke leerlingen ondersteuning nodig hebben en waarin. De matching wordt door het betreffende initiatief verzorgd. De studenten krijgen een door een lerarenopleiding verzorgde cursus over de begeleiding richting het eindexamen. Deze cursus wordt aangevuld met terugkombijeenkomsten en webinars om van elkaar te leren. Zo kunnen we een kwalitatief hoogstaande begeleiding garanderen.

Voor de studenten is deze ondersteuning een leuke bijbaan met maatschappelijke impact. Voor sommige leerlingen kun je een groot verschil maken.

En wat kost dat?
Omdat onze initiatieven allemaal not for profit zijn en dus eigenlijk uit het onderwijsveld zelf komen, kunnen de kosten laag blijven. Neem contact op met het initiatief van je keuze voor meer informatie en om hierover afspraken te maken.

Onze Visie

De initiatieven van studentinzetopschool.nl hebben een gezamenlijke visie op een duurzame
aanpak van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Alle initiatieven laten studenten direct
ervaren hoe mooi het is om aan het onderwijs bij te dragen en leerlingen en docenten te
ondersteunen. De lerarenopleidingen zorgen ervoor dat de studenten goed voorbereid zijn en ook
tijdens het proces begeleid worden, zodat ze leerlingen en docenten zo goed mogelijk kunnen
helpen. Studenten komen daarnaast op een natuurlijk manier in aanraking met de mogelijkheid tot
het volgen van een lerarenopleiding, bijvoorbeeld een educatieve minor.

Overzicht deelnemende initiatieven:

Vanuit Persoonlijk Assistent van de Leraar bij de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam zetten we in op het aanpakken van het lerarentekort, op het aanpakken van leerachterstanden in het onderwijs en het schoolbreed ondersteunen door PAL-studenten. Hiervoor gaan alfa, gamma en bètastudenten na aan PAL-cursus (opgebouwd i.s.m. lerarenopleidingen VU/UvA) aan de slag als PAL, ter ondersteuning van een docent in school. Dit doen ze vier tot acht uur per week en het uitgangspunt hier om een goede match tussen student en school te realiseren. Doorgaans gaan studenten een tijdelijk dienstverband aan met de school. Begeleiding vindt plaats vanuit de school en middels terugkommomenten i.s.m. lerarenopleidingen.

 • www.palvoordeklas.nl
 • pal@vu.nl
 • Contactpersonen: Maarten-Harm Verburg & Charlotte Kaijzer
 • Betrokken lerarenopleidingen: Universitaire Lerarenopleiding VU en Interdisciplinaire lerarenopleiding UvA voor training

In dit project maken studenten kennis met het onderwijsvak door het helpen van docenten met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs. De studenten worden vooraf getraind door het ICLON (Lerarenopleiding). Het ICLON houdt middels intervisiebijeenkomsten contact met de geplaatste studenten. 

Pre-U is het Pre-University programma van de Universiteit Twente waarin het
vroegtijdig ontwikkelen en ontdekken van talenten en interesses centraal staat.
Met ons aanbod bereiden we vwo-leerlingen voor op een succesvolle overstap naar
het WO.  

In het PAL-project assisteren UT-studenten docenten in het middelbaar onderwijs met het geven van (digitale) examentrainingen, extra lessen, het differentiëren in de klas en het geven van de module Life & Science.

Door interne opleidingen, ondersteuning van VO-experts en de verbinding met de lerarenopleiding en de onderzoeksgroep ELAN brengen de PAL’s van Pre-U academische vaardigheden en academisch denken mee naar het klaslokaal en achter de schermen. Dankzij de ruime competenties van de PAL’s is het ook mogelijk om samen te kijken naar een aanvraag op maat.

 • https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/3-4-vwo/onderwijsactiviteiten/persoonlijk-assistent-leraar/
 • pal-pre-u@utwente.nl
 • Contactpersoon: Cas Weernink / +31 630842229
 • Betrokken lerarenopleiding: ULO UT voor training

TU Eindhoven

Lerarenopleiding en studieverenigingen slaan de handen ineen. Studenten gaan 4 of 8 uur per week aan de slag met extra ondersteuning van leerlingen die zich voorbereiden op het examen, in het bijzonder bij de bètavakken wiskunde, natuur- en scheikunde.

Informatie, vragen of schoolopgave van het aantal gewenste studenten: esoe@tue.nl

Examenleerlingen moeten goed voorbereid zijn op een vervolgopleiding en/of het functioneren in de maatschappij. Wij willen examenleerlingen ondersteunen bij het wegwerken van opgelopen leerachterstanden, zodat zij een eerlijke kans krijgen om hun kwaliteiten te tonen op het eindexamen en zich daarmee te kwalificeren voor het vervolgonderwijs. Dit kan door individuele leerlingbegeleiding, maar ook door ondersteuning van hun docenten. Wij werven studenten voor alle schoolvakken. Ook onder internationale studenten, voor ondersteuning bij Engelse taalvaardigheid en voor het Engelstalige onderwijs.

Vanuit de lerarenopleiding wordt een korte intensieve crash-course verzorgd, waarin de basis van leerlingen begeleiden wordt uitgewerkt. Via inter- en supervisie trajecten willen we de begeleidingskwaliteit versterken in wisselwerking met de behoeften van scholen.

Op termijn willen we een samenwerkingsmodel ontwikkelen, waarbij studenten uit het HO en docenten in het VO, elkaar ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van onderwijs. Zo dat de kwaliteit van onderwijs continu wordt gevoed met actuele ontwikkelingen in schoolvakken en door nieuwe kennis over effectief onderwijs

Het initiatief om studenten te koppelen aan examenleerlingen die extra ondersteuning willen wordt aangestuurd vanuit het Tilburg Center of the Learning Sciences.

Neem contact op met: m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Student op School – Brede regio Nijmegen
Vanuit het Radboud Pre-University College willen wij graag in samenwerking met scholen, de impuls die nu ontstaat vanuit de NPO gelden, gebruiken om de verbinding te zoeken op inhoudelijke aansluiting.

Daarbij willen wij nagaan hoe we het wetenschappelijk onderzoek, een academische (studie)houding en vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) de school in kunnen brengen en kunnen koppelen aan het vo-curriculum. Wij kiezen er bewust voor om onze studenten voorbereid en alleen voor inhoudelijke opdrachten naar scholen te laten gaan. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ‘w’ binnen het vwo en kunnen we tegelijkertijd de vakdocent (iets) ontlasten.

Didactische cursus
Vanuit de Radboud Docenten Academie wordt voor onze studenten een korte didactische cursus georganiseerd, aangevuld met een terugbijeenkomst om van elkaar te leren. Dit vinden wij nodig om ervoor te zorgen dat onze studenten goed voorbereid naar uw school komen om te ondersteunen bij het onderwijs.

TopTutors: betaalbare ondersteuning door oud-leerlingen

Via Stichting TopTutors geven veelal oud-leerlingen van middelbare scholen fysieke en online bijlessen. Met een landelijk dekkend netwerk waarbinnen we actief samenwerken met ongeveer 80 partnerscholen zijn in 2020 maar liefst 1.731 leerlingen geholpen door wel 957 studenten. TopTutors heeft als doel deze extra begeleiding bereikbaar te maken voor iedereen en “zichtbaar” te houden voor de school. TopTutors bereikt dit door scholen en oud-leerlingen te begeleiden bij het opzetten en onderhouden van hun eigen plaatselijke non-profit bijlesorganisatie. Scholen die de samenwerking aangaan met TopTutors gaan voor de ontwikkeling van een duurzaam alumninetwerk rondom school.

Onze kernwaarden staan daarbij altijd centraal:

-Betaalbaar: als non-profit organisatie werken we met een zo laag mogelijke marge, zo blijft ondersteuning bereikbaar en betaalbaar.

-Laagdrempelig: een oud-leerling is het lokale aanspreekpunt van de afdeling, middels korte lijnen en duidelijke communicatie is men in staat snel te schakelen en iedereen te helpen.

-Dicht bij de school: de meeste tutoren zijn oud-leerlingen en kennen de school en scholen houden via ons zicht op de leerlingen die extra hulp inschakelen, wat zorgt voor een integrale aanpak.

– Profijt voor alle betrokkenen: naast de leerlingen profiteren ook de tutoren, gezien zij op deze manier kennis maken met het onderwijs.


Shs helpt landelijk verschillende scholen. Wij bieden studenten de mogelijkheid om te kijken of het leraarschap wat voor hen is. Nadat ze goed getraind zijn kan een diverse groep studenten aan de slag op een school. Onze studenten verlichten werkdruk van docenten en bieden daarnaast scholieren extra aandacht. Of het nu om vakinhoud gaat, leervaardigheden of meer socio-emotioneel, we proberen hier altijd op maat in te ondersteunen. Dit geeft bovendien de docenten beter de mogelijkheid om goed te kunnen differentiëren! 
 
Het is onze missie om deze nieuwe generatie verliefd te maken op het onderwijs. 
Wij doen dit door jonge talenten uit het MBO, HBO en WO in te zetten ter ondersteuning van onderwijsteams in heel Nederland. Dit leidt tot:
– Een eerlijke(re) toegang tot onderwijs

– Meer werkgeluk voor docenten
– Vermindering van het lerarentekort

Landelijk nieuws

 • Kick-off Prijsvraag kansrijke interventies

  Op 26 september 2022 vond de kick-off van de 'Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo' plaats. Meer lezen

 • StudentinzetopSchool in het VO-magazine

  In het VO-magazine van april 2022 is een artikel verschenen waarin twee studenten werkzaam bij StudentinzetopSchool zijn geïnterviewd. Ook staat er een kader bij waarin het initiatief StudentinzetopSchool verder toegelicht wordt, op basis van een interview met Ralph Meulenbroeks. Meer lezen

 • StudentinzetopSchool wint Prijsvraag kansrijke interventies

  De effectiviteit van het inzetten van studenten in het voortgezet onderwijs bij het wegwerken van onderwijsachterstanden gaat op grote schaal wetenschappelijk onderzocht worden. Het platform StudentinzetopSchool is één van de winnaars van de Prijsvraag kansrijke interventies. Meer lezen

 • VO-raad: Win-win met 'StudentinzetopSchool'

  De VO-raad interviewde een PAL-student, docent en schoolleider van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam, over de positieve ervaringen van het inzetten van studenten in school. De VO-raad adviseert scholen het initiatief 'StudentinzetopSchool’ in te zetten, als het niet lukt om intern voldoende menskracht vrij te maken voor de uitvoering van het NPO. Meer lezen

 • VO-raad: zet studenten in via studentinzetopschool.nl

  Tijdens het VO-congres 2021 op 30 september 2021 gaf Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) een vlammend betoog over de inzet van studenten via studentinzetopschool. Bekijk de video op YouTube

 • Video digitaal werkbezoek Koningin Máxima

  Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag 13 april een digitaal werkbezoek aan het landelijk platform StudentinzetopSchool. In dit artikel is de videocompilatie van de bijeenkomst te bekijken. Meer lezen...

 • Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan StudentinzetopSchool

  Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag 13 april een digitaal werkbezoek aan het landelijk platform StudentinzetopSchool. Bij dit platform zijn diverse niet-commerciële initiatieven aangesloten die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs. Meer lezen...

 • Nu.nl - Tekort aan docenten en kansenongelijkheid neemt toe

  Op 17 maart gaan we naar de stembus. Om je te helpen bij het maken van je keuze maken we de balans op: hoe staat Nederland ervoor? Deze keer nemen we het onderwijs onder de loep. Hoe staat het met het lerarentekort? En kunnen alle leerlingen zich op dezelfde manier ontwikkelen? Meer lezen...

 • AD - Studenten schieten examenkandidaten te hulp met bijlessen: ‘Leuk om me nuttig te maken’

  Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen bij het wegwerken van eventuele leerachterstanden door de coronacrisis. Middelbare scholen betalen een vaste prijs voor de bijlessen en hopen direct studenten te interesseren voor het lerarenvak. Meer lezen...