NPO menukaart

De door OCW aangedragen menukaart met bewezen effectieve interventies geeft mooi aan waar
wij met de studenten binnen het platform kunnen helpen. Hieronder zes interventies die we met
goed voorbereide studenten kunnen realiseren.

Uitbreiding onderwijs
Verlenging van de reguliere lestijd kan bereikt worden doordat studenten, in overleg met de
docenten, leerlingen buiten de lesuren (maar wel op de school) ondersteunen. Dit kan natuurlijk
op allerlei manieren en is vooral belangrijk wanneer de thuissituatie van een leerling kwetsbaar is.

Zomer- of lentescholen
Met goed begeleide studenten kan een intensieve periode van extra scholing in de vakanties
worden gerealiseerd, onder verantwoordelijkheid van de school.

Een op een begeleiding
Dit is op het lijf geschreven van de meeste studenten binnen StudentinzetopSchool. De
begeleiding kan online of offline gerealiseerd worden en is bewezen zeer effectief. Natuurlijk
stemmen we de begeleiding altijd af met de betreffende docent.

Instructie in kleine groepen
Een op een begeleiding is snel uit te breiden naar ondersteuning van kleine groepen met
vergelijkbare leervragen. Ook dit is online en offline te organiseren.

Klassenverkleining
Met hulp van een goed voorbereide student kan een klas opgesplitst worden, waardoor iedere
leerling meer persoonlijke aandacht krijgt. Het ene deel kan dan instructie krijgen van de docent,
terwijl de anderen zelfstandig aan het werk gaan met ondersteuning van de student(en).

Onderwijsassistenten en instructeurs
Hier komt een student direct in de klas assisteren. Dat kan op allerlei manieren, bij het geven van
hybride lessen bijvoorbeeld, maar ook bij surveilleren, nakijken, werken in groepjes, etc.