Raad van advies

Jaarlijks komen we samen met onze Raad van Advies om de voortgang te bespreken en nieuwe ideeën te verkennen. Deze bijeenkomst versterkt onze banden, verrijkt onze besluitvorming met diverse perspectieven en bevestigt onze toewijding aan excellentie en innovatie. 

Isabel Arends

Isabel Arends is Dean of the Science Faculty at Utrecht University and Professor in Sustainable Organic Chemistry since July 2018. Arends has a PhD in chemistry from Leiden University (1993). After a post-doc in Canada, she moved to Delft University of Technology, where she became Professor in 2007 in the area of biocatalysis. From 2013-2018 she was the head of the department of biotechnology and the acting director of the post-graduate school BioTechDelft.

Erik Barendsen

Erik Barendsen is hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit en hoogleraar informaticadidactiek aan de Open Universiteit. Hij is onder meer geïnteresseerd in ontwerpgebaseerd en contextrijk onderwijs in bètavakken, digitale geletterdheid en de integratie daarvan in het schoolcurriculum, wetenschappelijke geletterdheid, en praktische kennis en vaardigheden van (aankomende) leraren, waaronder vakdidactische kennis (PCK). Hij coördineert het tweejarige educatieve masterprogramma voor de bèta-lerarenopleiding aan de RU. Erik Barendsen adviseerde als expert bij verschillende landelijke ontwikkelingen in het onderwijs, zoals schoolvakvernieuwing, ontwikkeling van kerndoelen en peilonderzoek. Barendsen studeerde wiskunde en informatica en promoveerde in 1995 in dit vakgebied aan de Radboud Universiteit.

Froukje Domensino

Froukje Domensino is ruim 20 jaar actief in het voortgezet onderwijs. Naast het verzorgen van lessen Bedrijfseconomie in de bovenbouw havo/vwo op Pax te Drunten, is ze al jaren examensecretaris. In deze rol is ze onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van alle (school)examens en zaken die daarbij komen kijken. Daarnaast is ze sparringpartner voor vakdocenten en directie. De afgelopen jaren is ze NPO projectleider geweest. Hierbij was ze bezig met de organisatie van de inzet van NPO-middelen op haar eigen school. Hierbij hebben zij ook studenten ingezet, waar Froukje verantwoordelijk voor was.

 

Alexander Auerbach

Alexander Auerbach is sinds 1999 actief in het voortgezet onderwijs. Hij is in het onderwijs gestart als docent Nederlands en CKV, is inmiddels achttien jaar actief geweest in verschillende schoolleidersfuncties en de laatste vijf jaar ook als lerarenopleider. Momenteel is hij manager SHRM en coördinerend schoolopleider op het St. Michaël College in Zaandam. Binnen zijn functie valt ook het coördineren van de PALs. Auerbach heeft in 2002 zijn eerstegraads lerarenopleiding behaald en heeft hier in 2011 de Masteropleiding schoolleider aan toegevoegd. In 2020 heeft hij de opleiding tot lerarenopleider afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.