Deelnemende initiatieven

Elf initiatieven, verspreid over Nederland, werken samen binnen StudentinzetopSchool. Per initiatief zijn hieronder zowel contactgegevens als informatie gegeven. 

Vanuit Persoonlijk Assistent van de Leraar bij de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam zetten we in op het aanpakken van het lerarentekort, op het aanpakken van leerachterstanden in het onderwijs en het schoolbreed ondersteunen door PAL-studenten. Hiervoor gaan alfa, gamma en bètastudenten na aan PAL-cursus (opgebouwd i.s.m. lerarenopleidingen VU/UvA) aan de slag als PAL, ter ondersteuning van een docent in school. Dit doen ze vier tot acht uur per week en het uitgangspunt hier om een goede match tussen student en school te realiseren. Doorgaans gaan studenten een tijdelijk dienstverband aan met de school. Begeleiding vindt plaats vanuit de school en middels terugkommomenten i.s.m. lerarenopleidingen.

  • www.palvoordeklas.nl
  • pal@vu.nl
  • Contactpersonen: Renee Hijl & Melanie Rosenhart
  • Betrokken lerarenopleidingen: Universitaire Lerarenopleiding VU en Interdisciplinaire lerarenopleiding UvA voor training

In dit traject maken studenten kennis met het onderwijsvak door het helpen van docenten met ondersteunende werkzaamheden en het geven van extra aandacht aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zo slaan we twee vliegen in een klap: ondersteuning van onderwijspersoneel en het interesseren van studenten voor het volgen van een lerarenopleiding/een baan in het onderwijs. De studenten worden vooraf getraind door het ICLON (Lerarenopleiding). Het ICLON houdt middels intervisiebijeenkomsten contact met de geplaatste studenten. PAL-studenten kunnen als onderwijsassistent ingezet worden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Pre-U is het Pre-University programma van de Universiteit Twente waarin het vroegtijdig ontwikkelen en ontdekken van talenten en interesses centraal staat. Met ons aanbod bereiden we vwo-leerlingen voor op een succesvolle overstap naar het WO.  

De Universiteit Twente biedt ook het Pre-U Junior programma aan, voor leerlingen op het PO (meer lezen). 

In het PAL-project assisteren UT-studenten docenten in het middelbaar onderwijs met het geven van (digitale) examentrainingen, extra lessen, het differentiëren in de klas en het geven van de module Life & Science. 

Door interne opleidingen, ondersteuning van VO-experts en de verbinding met de lerarenopleiding en de onderzoeksgroep ELAN brengen de PAL’s van Pre-U academische vaardigheden en academisch denken mee naar het klaslokaal en achter de schermen. Dankzij de ruime competenties van de PAL’s is het ook mogelijk om samen te kijken naar een aanvraag op maat.

TU Eindhoven

Lerarenopleiding en studieverenigingen slaan de handen ineen. Studenten gaan 4 of 8 uur per week aan de slag met extra ondersteuning van leerlingen die zich voorbereiden op het examen, in het bijzonder bij de bètavakken wiskunde, natuur- en scheikunde.

Informatie, vragen of schoolopgave van het aantal gewenste studenten: esoe@tue.nl

Examenleerlingen moeten goed voorbereid zijn op een vervolgopleiding en/of het functioneren in de maatschappij. Wij willen examenleerlingen ondersteunen bij het wegwerken van opgelopen leerachterstanden, zodat zij een eerlijke kans krijgen om hun kwaliteiten te tonen op het eindexamen en zich daarmee te kwalificeren voor het vervolgonderwijs. Dit kan door individuele leerlingbegeleiding, maar ook door ondersteuning van hun docenten. Wij werven studenten voor alle schoolvakken. Ook onder internationale studenten, voor ondersteuning bij Engelse taalvaardigheid en voor het Engelstalige onderwijs.

Vanuit de lerarenopleiding wordt een korte intensieve crash-course verzorgd, waarin de basis van leerlingen begeleiden wordt uitgewerkt. Via inter- en supervisie trajecten willen we de begeleidingskwaliteit versterken in wisselwerking met de behoeften van scholen.

Op termijn willen we een samenwerkingsmodel ontwikkelen, waarbij studenten uit het HO en docenten in het VO, elkaar ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van onderwijs. Zo dat de kwaliteit van onderwijs continu wordt gevoed met actuele ontwikkelingen in schoolvakken en door nieuwe kennis over effectief onderwijs

Het initiatief om studenten te koppelen aan examenleerlingen die extra ondersteuning willen wordt aangestuurd vanuit het Tilburg Center of the Learning Sciences.

Neem contact op met: m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Student op School – Brede regio Nijmegen
Vanuit het Radboud Pre-University College willen wij graag in samenwerking met scholen, de impuls die nu ontstaat vanuit de NPO gelden, gebruiken om de verbinding te zoeken op inhoudelijke aansluiting.

Daarbij willen wij nagaan hoe we het wetenschappelijk onderzoek, een academische (studie)houding en vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) de school in kunnen brengen en kunnen koppelen aan het vo-curriculum. Wij kiezen er bewust voor om onze studenten voorbereid en alleen voor inhoudelijke opdrachten naar scholen te laten gaan. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ‘w’ binnen het vwo en kunnen we tegelijkertijd de vakdocent (iets) ontlasten.

Didactische cursus
Vanuit de Radboud Docenten Academie wordt voor onze studenten een korte didactische cursus georganiseerd, aangevuld met een terugbijeenkomst om van elkaar te leren. Dit vinden wij nodig om ervoor te zorgen dat onze studenten goed voorbereid naar uw school komen om te ondersteunen bij het onderwijs.

TopTutors: betaalbare ondersteuning door oud-leerlingen

Via TopTutors geven veelal oud-leerlingen van middelbare scholen fysieke en online bijlessen. Met een landelijk dekkend netwerk waarbinnen we actief samenwerken met ongeveer 80 partnerscholen zijn in 2020 maar liefst 1.731 leerlingen geholpen door wel 957 studenten. TopTutors heeft als doel deze extra begeleiding bereikbaar te maken voor iedereen en “zichtbaar” te houden voor de school. TopTutors bereikt dit door scholen en oud-leerlingen te begeleiden bij het opzetten en onderhouden van hun eigen plaatselijke bijlesorganisatie. Scholen die de samenwerking aangaan met TopTutors gaan voor de ontwikkeling van een duurzaam alumninetwerk rondom school. TopTutors zet studenten in op het vo en het po.

Onze kernwaarden staan daarbij altijd centraal:

-Laagdrempelig: een oud-leerling is het lokale aanspreekpunt van de afdeling, middels korte lijnen en duidelijke communicatie is men in staat snel te schakelen en iedereen te helpen.

-Dicht bij de school: de meeste tutoren zijn oud-leerlingen en kennen de school en scholen houden via ons zicht op de leerlingen die extra hulp inschakelen, wat zorgt voor een integrale aanpak.

– Profijt voor alle betrokkenen: naast de leerlingen profiteren ook de tutoren, gezien zij op deze manier kennis maken met het onderwijs.


Shs helpt landelijk verschillende scholen. Wij bieden studenten de mogelijkheid om te kijken of het leraarschap wat voor hen is. Nadat ze goed getraind zijn kan een diverse groep studenten aan de slag op een school. Onze studenten verlichten werkdruk van docenten en bieden daarnaast scholieren extra aandacht. Of het nu om vakinhoud gaat, leervaardigheden of meer socio-emotioneel, we proberen hier altijd op maat in te ondersteunen. Dit geeft bovendien de docenten beter de mogelijkheid om goed te kunnen differentiëren! 
 
Het is onze missie om deze nieuwe generatie verliefd te maken op het onderwijs. 
Wij doen dit door jonge talenten uit het MBO, HBO en WO in te zetten ter ondersteuning van onderwijsteams in heel Nederland. Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen studenten ook worden ingezet op het PO. Dit leidt tot:
– Een eerlijke(re) toegang tot onderwijs

– Meer werkgeluk voor docenten
– Vermindering van het lerarentekort

Met het oog op toekomstige tekorten in zowel het onderwijs als in de techniek, voelden we de noodzaak om actie te ondernemen. Dit resulteerde in het initiatief NUVO, waarbij we studenten van de TU Delft inzetten op middelbare scholen. Wij streven naar kwaliteit in onze dienstverlening. Dit doen we door onze studenten goed voor te bereiden op hun werkzaamheden met behulp van de lerarenopleiding van de TU Delft, door de vraag van de school op maat te beantwoorden en door onze studenten langdurig aan de leerlingen te koppelen.

Dit initiatief inspireert niet alleen leerlingen voor techniek en bètavakken, maar kan ook interesse wekken bij studenten voor een carrière in het onderwijs. Op deze manier dragen we bij aan een positieve toekomst voor zowel technisch onderwijs als het leraarsvak.


  • www.de-nuvo.nl
  • Contactpersonen: Mick Dam (dam@de-nuvo.nl) en Bas Brouwer (brouwer@de-nuvo.nl)
Proefwerk biedt een baan aan jongeren (studenten en starters tussen de 20 en 30 jaar) vanuit allerlei studierichtingen (van social work tot kunstmatige intelligentie) die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in het onderwijs. Ze worden in goede samenspraak met docenten en scholen ingezet in ondersteunende rollen die op korte termijn voor werkdrukverlaging moeten zorgen. Niet twee uurtjes surveilleren of bijles op afstand, maar een schooljaar lang minimaal een dag in de week aangesloten zijn bij een school, docententeam en leerlingen – daar committeert zowel de Proefwerker als de school zich aan. Proefwerk ontzorgt de school in begeleiding en biedt samen met scholen en lerarenopleidingen een uitgebreid opleidingsprogramma aan dat zich richt op persoonlijke- en onderwijsontwikkeling. 
 
Ons doel is dat iedere Proefwerker in die periode bijdraagt aan een sterke onderwijssector en een positief-realistisch beeld krijgt van werken in het onderwijs, en dat ook weer verder vertelt. De ambitie is dat 1 op de 3 Proefwerkers door deze fase zo geïnspireerd is geraakt dat deze doorstroomt naar een bevoegdheid. Samen met opleidingen en scholen bieden we maatwerktrajecten aan die de student of starter via de beste route begeleidt naar een bevoegde, passende rol in het onderwijs, liefst op de school waar deze al actief is. 
 

 
Contactpersonen: Hermen Schotanus-Blok (hermen@proefwerk.nl) en Piter-Jan Goodijk (info@proefwerk.nl)