StudentinzetopSchool wint Prijsvraag kansrijke interventies

De effectiviteit van het inzetten van studenten in het voortgezet onderwijs bij het wegwerken van onderwijsachterstanden gaat op grote schaal wetenschappelijk onderzocht worden. Het platform StudentinzetopSchool is één van de winnaars van de Prijsvraag kansrijke interventies.

Nationaal Programma Onderwijs

Het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies voor effectonderzoek in het po en vo’ is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De selectieprocedure hiervoor heeft via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) plaatsgevonden middels een aanbestedingsprocedure in de vorm van een prijsvraag. Uit de inzendingen zijn 14 winnaars gekozen. Vanuit StudentinzetopSchool is een gezamenlijke aanvraag gehonoreerd: ‘De inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs’.

StudentinzetopSchool

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van universiteiten en not-for-profit organisaties, die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs. Alle studenten die ingezet worden, krijgen vooraf een training vanuit een lerarenopleiding. Studenten werken op school onder supervisie van een docent. Momenteel zijn veel werkzaamheden van studenten gericht op ondersteuning van scholen bij het werkwerken van de leerachterstanden door corona. De inzet van studenten draagt op de lange termijn bij aan de aanpak van het lerarentekort, onder andere door het terugdringen van hoge werkdruk en het interesseren van studenten voor het werken in het onderwijs.

Project ‘De inzet van studenten’

De werving van onafhankelijke onderzoekers voor de gehonoreerde aanvraag van StudentinzetopSchool zal naar verwachting medio maart door NRO uitgezet worden via een aparte aanbesteding. Vervolgens zal de interventie in 2022-2023 worden voorbereid met deelnemende scholen en het onderzoek zal plaatsvinden in 2023-2024. Naast kwantitatief onderzoek (effectmeting met controlegroepen) zal in het project ook kwalitatief onderzoek plaatsvinden (procesevaluatie en focusgroepen).

Deelnemers

Aan het project ‘De inzet van studenten’ zullen deelnemen: Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam,  Radboud Universiteit, Universiteit van Twente, Tilburg University en Studenten Helpen Scholieren. Het project zal vanuit het implementatieteam van StudentinzetopSchool geleid worden door Hanny Gijsman (Universiteit Leiden, penvoerder) en Ralph Meulenbroeks (Universiteit Utrecht, voorzitter StudentinzetopSchool).